Vacancies
For career opportunity and inquires kindly contact us directly at :
Position
IT Support Officer (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ) URGENTLY REQUIRED!

สถานที่ทำงาน: ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรม Office ต่างๆ
 • ดูแล/แก้ไข ระบบ Remote Desktop
 • ตรวจสอบและประสานงานแก้ไขโปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • ชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงาน IT Support
 • มีความรู้และทักษะระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Server, โปรแกรม Office พื้นฐาน
Financial Analyst URGENTLY REQUIRED!

Location: Head Office (Metropolis Building, BTS Phrom Phong)

Business: Renewable energy

Job Description:

 • Conducted financial model for new projects and make an in-depth analysis.
 • Cooperated with lenders for financing and to maintain covenants in operating units.
 • Provided operating unit performances to related parties e.g. financial institution.
 • Estimated cash flow of operating units to perform cash management.
 • Prepared monthly/quarterly and annual budgets for each operating unit based on estimation and recent actual performances.
 • Reported detailed budgets comparing with actual performances to highlight all key variance and made productive recommendations.
 • Reviewed operating unit expenses to establish internal controls and policies on cost control.
 • Forecasted financial statements vs. budgets for upper level and management review.
 • Analyzed renewable energy market and company position to conduct business plan for board presentation.
 • Other tasks as assigned.

Qualification:

 • Bachelor Degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business Administration or related fields.
 • Male/Female age not over 30 years old.
 • Able to design and implement financial model.
 • Understand how to handle budgeting.
 • Working experiences in field of budgeting and/or analysis from 2-4 years.
 • Computer proficiency especially Microsoft Excel.
 • Logical thinking, strong analytical and communication skills.
 • Experiences in renewable energy will be advantage.
 • Experiences in SAP will be advantage.
Finance Manager - Finance and Strategic Planning (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์/การบัญชี/การเงิน
 2. ประสบการณ์การวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance, Project Finance
 3. ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจพลังงาน
 4. มีประสบการณ์ด้าน M&A ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. การเข้าใจและสามารถทำ Feasibility Study ประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของโครงการ
 6. การใช้งาน MS Word, PowerPoint, Excel อย่างชำนาญ
 7. การติดต่องานกับบุคคลภายนอก
 8. มีความสามารถในการ Present Project

รายละเอียดงาน:

 • จัดทำ Feasibility Study เพื่อประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของบริษัท
 • ติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อจัดหาเงินลงทุน และบริหารเงินลงทุน
 • จัดทำ Budget Planning และประเมินผล
 • บริหารทีมงาน Financial & Strategic Planning อย่างมีประสิทธิภาพ
ISO Officer – Auditor (เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจติดตามในด้าน ISO)

สถานที่ทำงาน: ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Responsibilities:

 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วทบ. สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ในด้านระบบ ISO 9001 และ 14001, 18001 หรือ 45001
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ระบบงานด้านเอกสาร และมาตรฐาน ISO
 • มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ทนต่อสภาวะการกดดันได้
 • ขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่

Qualifications:

 • ติดต่อประสานงานในด้านการตรวจติดตามภายใน และเอกสารกับส่วนกลาง (ประจำ Biomass)
 • จัดการรวบรวมเอกสารในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องส่งให้กับ DCO ส่วนกลาง
 • จัดทำตารางการตรวจติดตามย่อย/การติดตามประจำปี และทำการตรวจติดตาม ทุกๆ 2 เดือน/6 เดือน (3 โครงการ)
 • ติดตามระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
Instruments and Control Systems Engineer Base Bangkok, periodic on site (Nakorn & Surat) : 1 Position (Urgently Required)

Summary of Skills:

 • About 5-8 years of experience as an instrumentation and control systems engineer in project construction, engineering, detailed maintenance, commissioning and development co-ordination of instruments and control systems in Power Plant, Desalination Plant and Mixing Plant projects.
 • Configuring and faults diagnosis of DCS, PLC, SCADA, RTU, Profibus Communication, Analyzers and Control Loops.
 • If have experience of following system will be preferable;
  • DCS : PCS7 v6.0 Siemens and Centum CS3000 Yokogawa
  • PLC : Siemens simatic S7 200,300,400 and GE Fanuc series 90-30
  • SCADA : WINCC/Siemens, ICONIX and IFIX/GE
 • Installation, calibration and loop checking of the field instruments ( Emerson Rosemount, ABB, Endress & Hauser, Bently Nevada, Honeywell, Yokogawa, Vega, Polysonics,.......)
 • Maintenance and calibration of the control valves ( Pneumatic, Part turn, MOV, NRV,..... ) of Weir Blackborough, Flowserv, Bray, Airtorque, Copes-Vulcan, Valtek, Masoneilan, Auma matic,......
 • Experienced in flowmeters configuring (electromagnetic, orifice plate, ultrasonic, turbine, variable area ) of ABB, Rosemount, Krohne,+GF+,.....
 • Designing, Implementing and Commissioning of new control loops as per site requirements.
 • Review of control philosophy, P&I diagrams, cause & effect diagrams, instruments list, flow chart
 • Familiar with engineering standards ISA, IEEE, ASTM, NAMUR, ASMI , ANSI , NEMA , IEC
 • Preparing master data sheet for PM schedule; ensuring safe and efficient performing of CM
 • Technical Support for the instrumentation team.
 • Experienced in the field instruments and control systems procurement activities
 • Spares balance investigation and inventory control for all instruments’ spare parts
 • Excellent communication interpersonal skills.

Personal Requirement

 • Age Senior 30-35, Junior 25-30 years old, single
 • Male, Thai Nationality
 • Able to drive and has license
 • Bachelor or Master degree in Instrument Engineer
 • Knowledge of construction processes and practices including civil, electrical, structural, and mechanical.
 • If have experience in power plant especially Biomass power plant will be advantage.
 • Experience with MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, and MS Project.
 • Can use AutoCAD software

Role and Responsibility

 • Report to Senior Instrument Engineer or Project Manager
 • Assist Project Manager for project and engineering management of new build projects including gree field, or brown field.
 • In-charged of Automation system and Control and Instrumentation system of Power Plant projects.
 • In-charged of Engineering and Maintenance planning, procurement of existing operating power plants (3 Biomass power plants in Nakorn Si Thammarat and Surat Thani)
 • In-charged of Annual Shutdown Maintenance work of existing biomass power plant
 • Working as team work for Project Construction Management and Annual Shutdown Maintenance team.
 • Base in Bangkok office but Possible to work in the South of Thailand (Nakorn Sri Thamarat and Surat Thani) for periodic of time per year i.e. 3-4 months duration.

Interested persons, please submit your resume with your current and expected salary and a recent photo to :

The Human Resources Department
THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
725 Metropolis Building, 19th FL., Sukhumvit Road,
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
or E-mail : malai.j@thaisolarenergy.com
Website : www.thaisolarenergy.com
We regret that only short-listed candidates will be notified