Select Page
TSE มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่องให้สถาบันบำราศนราดูร

TSE มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่องให้สถาบันบำราศนราดูร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE มอบเครื่องผลิตออกซิเจน แบบ Oxygen Concentrator ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OLV-10S ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 96,300 บาท โดยมอบหมายให้ น.ส. สิริรัตน์ ห้วยธาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ และมีจ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการสนับสนุน สถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร จ. นนทบุรี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคไวรัสโควิด-19
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมกรรมการบริษัท บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE”) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 14:00 น.