เลือกหน้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น

Onikoube Project

จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Onikoube Project

ดำเนินการโดย
Purplesol (G.K.)

ตั้งอยู่ที่ :
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
133.63 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ไตรมาส 4/2565