Select Page

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

TSE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทางเลือกชั้นนำในเอเชีย เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัทด้วยความท้าทาย สภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เป็นมิตร และเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม เชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณในทุกก้าวของชีวิตกับโอกาสที่เราภูมิใจมอบให้

TSE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทางเลือกชั้นนำในเอเชีย เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัทด้วยความท้าทาย สภาพแวดล้อม ในการทำงานที่เป็นมิตร และเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม เชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณในทุกก้าวของชีวิตกับโอกาสที่เราภูมิใจมอบให้

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

แผนก : 

การเงินและการวางแผนกลยุทธ์

สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่

อัพเดทล่าสุด :

11 กันยายน 19

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์/การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์การวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance, Project Finance
 • ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจพลังงาน
 • มีประสบการณ์ด้าน M&A ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การเข้าใจและสามารถทำ Feasibility Study ประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของโครงการ
 • การใช้งาน MS Word, PowerPoint, Excel อย่างชำนาญ
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน ตลอดจน Presentation

รายละเอียดงาน :

 • จัดทำ Feasibility Study เพื่อประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของบริษัท
 • ติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อจัดหาเงินลงทุน และบริหารเงินลงทุน
 • จัดทำ Budget Planning และประเมินผล
 • บริหารทีมงาน Financial & Strategic Planning อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน (Plant Supervisor)

แผนก : 

วิศวกรรม

สถานที่ทำงาน :

สาขา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อัพเดทล่าสุด :

17 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี   สาขาวิชา : ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในด้าน Solar Power Plant (5 MW) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • การทำงานของระบบไฟฟ้า AC และ DC
 • หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น Inverter, Transformer
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง Solar Power Plant จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

 • ดูแลระบบภายในโรงงานให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับการไฟฟ้าในกรณีระบบมีปัญหา / รายงานต่อทางบริษัท
 • ซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า
 • ทำรายงานต่างๆให้ทางบริษัทรับทราบ
 • เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ (8.30 น. – 17.30 น.)
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support Officer)

แผนก : 

สนับสนุนองค์กร

สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่

อัพเดทล่าสุด :

17 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติ :

 • ชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงาน IT Support
 • มีความรู้และทักษะระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Server, โปรแกรม Office พื้นฐาน

รายละเอียดงาน :

 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรม Office ต่างๆ
 • ดูแล/แก้ไข ระบบ Remote Desktop
 • ตรวจสอบและประสานงานแก้ไขโปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม /
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02 258 4530 – 3 ต่อ 2502