เลือกหน้า

งบการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

งบการเงิน

2567

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567

2566

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงินประจำปี 2566

2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงินประจำปี 2565

2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงินประจำปี 2564

2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงินประจำปี 2563

2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงินประจำปี 2562

2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงินประจำปี 2561

2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงินประจำปี 2560

2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงินประจำปี 2559

2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

งบการเงินประจำปี 2558

2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

งบการเงินประจำปี 2557

2556

งบการเงินประจำปี 2556

2555

งบการเงินประจำปี 2555

2554

งบการเงินประจำปี 2554