เลือกหน้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ประเทศไทย

TSER-RT01

อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT01

ดำเนินการโดย
บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
4 ก.ย. 2557

TSER-RT02

อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT02

ดำเนินการโดย
บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
3 ก.พ. 2558

TSER-RT03

อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT03

ดำเนินการโดย
บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2 มิ.ย. 2558

TSER-RT04

อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT04

ดำเนินการโดย
บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
4 ก.ย. 2557

TSER-RT05

อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี
จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT05

ดำเนินการโดย
บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
8 ธ.ค. 2557

TSER-RT06

อำเภอนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT06

ดำเนินการโดย
บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
7 ก.ค. 2558

TSER-RT07

อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT07

ดำเนินการโดย
บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
9 ต.ค. 2558

TSER-RT08

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT08

ดำเนินการโดย
บริษัท กรีน รูฟทอป จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
16 มี.ค. 2558

TSER-RT09

อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT09

ดำเนินการโดย
บริษัท กรีน รูฟทอป จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
13 พ.ย. 2557

TSER-RT10

เขตลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT10

ดำเนินการโดย
บริษัท ลัคกี้ โซล่าร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
11 ก.พ. 2558

TSER-RT11

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT11

ดำเนินการโดย
บริษัท ลัคกี้ โซล่าร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
26 พ.ย. 2557

TSER-RT12

เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT12

ดำเนินการโดย
บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
16 ก.ค. 2558

TSER-RT13

เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT13

ดำเนินการโดย
บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
28 ก.ค. 2558

TSER-RT14

อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
TSER-RT14

ดำเนินการโดย
บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
24 ส.ค. 2558