เลือกหน้า

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : BSW

อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
BSW

ดำเนินการโดย
บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
4.6 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
20 มี.ค. 2561

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW1

อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
OSW1

ดำเนินการโดย
บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.8 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
24 ส.ค. 2561

   โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW2

อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
OSW2

ดำเนินการโดย
บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.8 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
10 ต.ค. 2561