Select Page

สื่อสิ่งพิมพ์

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

สื่อสิ่งพิมพ์

20/12/2554 ทีเอสอีโชว์เทคโนฯพลังงานสะอาด
20/12/2554 TSE ผุดโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
17/12/2554 ข่าวข้น คนเข็ม: เปิดตัว
17/12/2554 เปิดตัวโรงไฟฟ้า
16/12/2554 ทีเอสอี ใช้เงินลงทุนเบื่องต้นราว 900 ล้านบาทเพื่อลงทุนสร้างโรงงาน
16/12/2554 “ทีเอสอี” เปิดตัว
16/12/2554 ‘ทีเอสอี’ ผุดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
08/12/2554 “ทีเอสอี” เปิดตัวโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังานความร้อนจากแสงอาทิตย์
01-07/12/2554 ธุรกิจแสงแดด
01/12/2554 BEC รุกธุกิจพลังงาน เปิดโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
30/11/2554 ผุดโรงงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของไทย
30/11/2554 TSE Plans 15 Solar Farms
30/11/2554 TSE Invested 900 Million Baht in Southeast Asia’s First
Concentrated Solar Thermal Power Plant
30/11/2554 ‘มาลีนนท์’ ผลิตไฟฟ้า ควัก 1.4 หมื่นล้านผุด 15 รง.ขายกฟภ.สิ้นปีนี้
30/11/2554 14.35 น.ทีเอสอี ทุ่ม 900 ลบ.ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
30/11/2554 Maleenonts plunge into solar investment
30/11/2554 มาลีนนท์แตกไลน์ธุรกิจทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
29/11/2554 รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใช้แทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี
29/11/2554 สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
29/11/2554 เปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรก จ.กาญจนบุรี
29/11/2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้า
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
29/11/2554 เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554
28/11/2554 ริมถนนนักลงทุน ฉบับที่ 389
24/11/2554 ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ อันดับหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้