เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตัวแทนของกลุ่มบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจากนสพ.มิติหุ้น เพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ “สยาม โซล่า เพาเวอร์ (SSP)” ขนาด 8 เมกะวัตต์ ที่ จ.อ่างทอง โดยมี คุณนิเวช บุญวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างของ TSE พร้อมทีมงานเป็นผู้ให้ข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลโครงการที่สำคัญแก่นักลงทุน และพากลุ่มนักลงทุนเดินชมรอบๆ โครงการ