เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทางผู้บริหาร บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด นำโดย ดร. แคทลีน มาลีนนท์ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ นายกิติพงษ์ ธัญน้อม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ณ โรงไฟฟ้า โครงการ “มาร์ โซลาร์” (Mars Solar) อำเภอ คลองท่อม จ.กระบี่ ให้ดำเนินกิจการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี