เลือกหน้า

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE”) เข้าร่วมงาน Women CEO Dialogue เมื่อวันอังคารที่ 2  มีนาคม 2564 ณ ห้องพิมานสยาม ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เพื่อร่วมมือกันเพิ่มบทบาทสตรีที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนการเพิ่มบทบาทสตรี (Women Empowerment) ในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม