เลือกหน้า
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทางผู้บริหาร บริษัท สยาม ธารา โฟลทติ้ง จำกัด นำโดย ดร. แคทลีน มาลีนนท์ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ นายกิติพงษ์ ธัญน้อม ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ดำเนินกิจการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ “สยาม ธารา โฟลทติ้ง” ซึ่งเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเอกชนแห่งแรกของบริษัท ขนาด 8 เมกะวัตต์ อย่างเป็นทางการ โดยมีลูกค้าภาคเอกชนและทีมผู้บริหารของพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงาน ณ โครงการของบริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี