เลือกหน้า
TSE ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและพระภูมิเจ้าที่โซลาร์ฟาร์ม โครงการ “ซอยล์กรีต” 8 เมกะวัตต์ จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ทางผู้บริหาร บริษัท ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จำกัด นำโดย ดร. แคทลีน มาลีนนท์ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ นายกิติพงษ์ ธัญน้อม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ “ซอยล์กรีต” ซึ่งเป็นโซลาร์ฟาร์มประเภท Solar Tracking ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำเนินกิจการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี