เลือกหน้า
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกิติพงษ์ ธัญน้อม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ นายชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปบนหลังคาคลับเฮ้าส์ในโครงการบ้านหรูของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งหมด 5 โครงการ เพื่อประหยัดพลังงานในระยะยาวและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม