เลือกหน้า

คุณสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, คุณกิติพงษ์ ธัญน้อม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) ถ่ายภาพร่วมกับคุณปริญญา นาคประเสริฐ (Team Head, Corporate Banking) ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสลงนามสัญญาเงินกู้ (Project Finance) มูลค่าสัญญา 432 ล้านบาท สำหรับโครงการซอยล์กรีต (Soilcrete Project) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Tracking) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการขยายกำลังการผลิตในประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 286.2 เมกะวัตต์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
คุณเมธาวรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์ (ปัด) Mobile: 082-626-6399 e-mail: maytrawarin@gmail.com