Select Page

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

MS. Chadatirud Lertaveesin
(น.ส. ชฎาธิรัฏฐ์ เลิศทวีสิน)
Department Manager – Investor Relations

สถานที่ติดต่อ: 7

725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

(66) 2 258 4530 #2504

โทรสาร :

(66) 2 258 4534

อีเมล์ :