ข่าวสาร
10/6/2562
"TSE ร่วมงาน Opp Day Q1/62 โชว์รายได้โตเกิน 100%" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร. แคทลีน มาลีน...
06/6/2562
"TSE" จับมือ "Trina Solar" ลงนาม MOU ซื้อ ทรินา โซลาร์ เซลล์ โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (...
14/5/2562
“TSE ย้ายหลักทรัพย์เข้าเทรดใน SET 14 พ.ค. 2562” บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ...
เทคโนโลยีสะอาด
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ TSE 01 เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเชิงพาณิชย์โรงงานแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด
และยั่งยืน สำหรับที่อยู่อาศัย