ข่าวสาร
25//2019
TSE ร่วมงาน Opp Day Q3/62 โชว์กำไร 9 เดือน 560 ล้านบาท โต 64% เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร. แคทลีน มาลีนนท...
27/8/2562
"TSE ร่วมงาน Opp Day Q2/62 โชว์รายได้ครึ่งปีแรก 62 พุ่ง 105%" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร. แคทลีน มาลีนนท...
14/8/2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธ...
เทคโนโลยีสะอาด
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ TSE 01 เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเชิงพาณิชย์โรงงานแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด
และยั่งยืน สำหรับที่อยู่อาศัย