ข่าวสาร
18/10/2561
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ไว้ที่ระดับ BBB...
11/10/2561
TSE ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในงาน ACES AWARDS 2018 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ...
เทคโนโลยีสะอาด
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ TSE 01 เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเชิงพาณิชย์โรงงานแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด
และยั่งยืน สำหรับที่อยู่อาศัย