ข่าวสาร
26/3/2562
“TSE” ผนึก “Huawei” เซ็น MOU จัดซื้อ หัวเว่ย โซลาร์ อินเวอร์เตอร์ โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห...
9/3/2562
Mitihoon Seminar “เลือกหุ้น ลุ้นเลือกตั้ง” ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทแล...
เทคโนโลยีสะอาด
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ TSE 01 เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเชิงพาณิชย์โรงงานแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด
และยั่งยืน สำหรับที่อยู่อาศัย